nova eva

Krenula “Nova Eva”

Krenula “Nova Eva”

 

Na Čistu srijedu (13. veljače 2013.) je službeno u promet puštena besplatna iPhone aplikacija Nova Eva. Aplikacija ima i popratne profile na facebook, YouTube i Twitter servisima. Naziv aplikacije je simboličan, jer Nova Eva je jedno od drevnih imena za Blaženu Djevicu Mariju. Također, ono je i akronim od ‘Nova Evangelizacija’.

“Lik Marije nas vodi na našem putu. Taj put, kao što je rekao Benedikt XVI., moći će izgledati kao putovanje kroz pustinju. … I kao što su noću u pustinji zvijezde sjajnije, tako na nebu našeg putu snažno sja svjetlo Marije, zvijezde nove evangelizacije, kojoj se s povjerenjem povjeravamo.” (Katolički biskupi) “U naviještanje evanđelja valja unijeti novi žar, nove metode i novi govor” rekao je jednom prilikom nadbiskup Nikola Eterović. Upravo ovome cilju teži Nova Eva – oruđe nove evangelizacije!

Read More