Knežija

2. škola animatora 2013

2. škola animatora 2013

Održana je druga škola animatora, koja je bila na zagrebačkoj Knežiji od 15.siječnja do 17.siječnja 2013.godine U provincijalnoj kamenoj kući skupili su se mladi iz Žepča, Novske, Rijeke, Rudeša, Knežije i Podsuseda, kako bi zajedno nastavili svoj formativni put. Kako bismo vam bolje približili što znače ovakvi susreti mladima, prenosimo vam dojam jednog sudionika: (klik na “Read more”)

Read More