Impressum

WEB PORTAL POKRETA SALEZIJANSKE MLADEŽI

 

Internet: http://www.salezijanskamladez.com/

http://www.facebosco.org/

———————————————————————————————————————————————————————-

webteam@salezijanskamladez.com

webteam@facebosco.org

———————————————————————————————————————————————————————-

Licenca i uvijeti korištenja:

 

Creative Commons License
Web portal Pokreta salezijanske mladeži by salezijanska-mladez.com is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.salezijanska-mladez.com/impressum/.
Bilo koji materijal sa ove web stranice može se bez ograničenja koristiti na drugim web portalima pod slijedećim uvjetima:

  1. Navođenje izvora u obliku: “Izvor: salezijanskamladez.com”
  2. Djelo, odnosno, posuđeni materijal se mora nalaziti u istom obliku kakav je pronađen na ovom web sjedištu