Škola animatora na Knežiji

Posted on Mar 25, 2009 in Stari portal

Na Knežiji je od 20.do 22.
ožujka održan 3. susret škole animatora na kojoj su sudjelovali mladi
animatori iz cijele Hrvatske i Žepča. Sudionici su došli u petak,
pa su sudjelovali na križnom putu kojeg su predvodili mladi s Knežije,
a navečer su se pridružili molitvi i pokorničkoj večeri koja se
ovaj put održavala na Knežiji.

 

Tema susreta škole animatora
bila je  „Sposobnost animatora za rad u grupi“, a provedena
je nizom radionica koje su održavane kroz ova tri dana. Kroz brojne
vježbe za dinamiku grupe, te kroz radionice, prezentacije i rad u grupama,
animatorima su predstavljenje razne funkcije i zadaci članova skupine
kako bi se ona mogla održati, napredovati  i biti djelotvorna.
Kroz praktični rad mogli su odmjeriti svoje sposobnosti organiziranja
i vođenja skupine, a tako i naučiti na što moraju biti pozorni pri
organizaciji i izvođenju igara ili banseva. Sudjelovanjem u radionicama
mladi pripravnici su postali svjesni svoje uloge u skupini kao i zadaće
koja im je povjerena. Ovom prilikom mladima je predstavljen i video
zapis ovogodišnje pobudnice Vrhovnog poglavara te ih se potaklo da
ju promiču u  svojim župama i središtima.

 

Dio programa bio je i organizirani
izlet u Remete, jedno od najstarijih marijanskih svetišta u Hrvatskoj
gdje su imali priliku slaviti Euharistiju, a u molitvi krunice preporučiti
potrebe svojih obitelji i župa. Škola je završila nedjeljnim euharistijskim
slavljem.

 

 

 

Komentari

comments