Vjerom i djelom – akcija salezijanske mladeži

Posted on Jun 12, 2007 in Stari portal

Salezijanska mladež u župi Marije Pomoćnice počinje sa nizom humanitarnih akcija pod nazivom Vjerom i djelom.
Naravno, ova akcija neće biti posebno vezana uz župu Marije Pomoćnice,
nego je akcija u kojoj je cijela salezijanska mladež pozvana sudjelovati. Više informacija o akciji možete pronaći na LINKU.

Komentari

comments