Veliki uspjeh humanitarne akcije!

Posted on Jun 27, 2007 in Stari portal

Humanitarna
akcija Salezijanske mladeži župe Marije Pomoćnice na Knežiji od
koje prikupljeni prihod ide za pomoć aktivnoj župljanki Svjetlani
Ramljak premašila je sva očekivanja. Zahvaljujući dragim župljanima
i drugim ljudima koji su prošle nedjelje pohodili crkvu na knežiji
prikupljene su 23 tisuće kuna! Mnogi su davali i više novca
nego je bilo istaknuto, davali su se prilozi bez da se uzimala igračka.

Ovom akcijom razgaljena su mnoga srca. Srca djece jer su dobili igračku,
srca ljudi koji su odvojili novac i bili sretni što su pomogli, srca
Salezijanske mladeži jer je akcija imala tako dobar odaziv i jer su
se dobro zabavljali pripremajući akciju, srca mnogih koji su molili
za ovo humanitarno djelo i Svjetlanu, i naravno, srce naše Svjetlane
koja je bila neizmjerno zahvalna. Sva ta srca bila su dio Božjeg srca
koje nam uvijek neizmjerno šalje ljubav što se itekako moglo osjetiti
prošle nedjelje.

Ovo je tek početak humanitarnih akcija nazvanih ”Vjerom
i djelom” koje će Salezijanska mladež organizirati u budućnosti. 

Komentari

comments