Izrada majci Salezijanske Mladeži

Posted on Apr 4, 2007 in Stari portal

Sredinom travnja će se izrađivati majce Salezijanske Mladeži. Majce će na poleđini imati natpis SALEZIJANSKA MLADEŽ, a sprijeda logo
ili slikicu Don Bosca. Majce će biti plave boje. Cijena majce će biti 30-35
kuna. Majce su od kvalitetne firme HANES. Prenesite informaciju u svojim
grupama.

Javite se ako želite isprobati majce da znate koju veličinu trebate.
Majce se mogu isprobati u uredu za mlade (zadnja vrata desno u podrumu naše
crkve), Luka je tamo nakon svake večernje mise.

 

Komentari

comments